PRENUMERATA

Najnowszy numer 25/2017

 

 

 

 

 

 

 

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA:
www.egazety.pl
– www.nexto.pl
– www.e-kiosk.pl

ZAKUP W APLIKACJI
www.efaktyimity.eu

PRENUMERATA REDAKCYJNA:

kwartalna 52 zł, półroczna 104 zł, roczna 208 zł

prenumerata priorytetowa:

kwartalna 58,50 zł, półroczna 117 zł, roczna 234 zł

Wpłatę przekazem pocztowym proszę przesłać:
BŁAJA NEWS Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 2d

Wpłata przelewem na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A.: 76 1050 1461 1000 0023 0596 2777

PRENUMERATA KRAJOWA:

Poczta Polska S.A.:
prenumerata.poczta-polska.pl
– w placówkach Poczty Polskiej S.A.
– u listonoszy

Ruch S.A.:
prenumerata.ruch.com.pl
prenumerata@ruch.com.pl
– Centrum Obsługi Klienta, tel. 8018008093, 22 6937000

Kolporter Sp.k.:
dp.kolporter.com.pl
biuro@kolporter.com.pl
– Departament Dystrybucji Prasy, tel. 41 3678202, 41 3678203

Garmond Press S.A.:
garmondpress.pl/prenumerata
prenumerata.krakow@garmondpress.pl
– tel. 12 4221485

PRENUMERATA ZAGRANICZNA:

USA:
– New York: European Distribution Inc., tel. (718) 782 3712
– Chicago: J&B Distributing c.o., tel. (773) 736 6171
– Lowell International c.o., tel. (847) 349 1002

Niemcy:
– Verlag Hübsch & CO., Dortmund, tel. 0 231 101948, fax 0 231 7213326
prenumerata.de

Kanada:
– Mississauga: Vartex Distributing Inc., tel. (905) 624 4726
– Księgarnia „Pegaz”: Polska Plaza Wisła, tel. (905) 238 9994

Regulamin zakupu e-wydań w aplikacji

Polityka prywatności